News

News

Tag: thetastefood

ไข้หวัดใหญ่ สารอาหารเพื่อสุขภาพช่วยได้ ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ สารอาหารเพื่อสุขภาพช่วยได้ ไข้หวัดใหญ่


ไข้หวัดใหญ่ สารอาหารเพื่อสุขภาพช่วยได้ ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส อินฟูเอนซา (Influenza) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โรคไข้หวัดใหญ่มีอาหารเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดแต่อาจมีความรุนแรงทำให้ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยกลุ่มเด็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 4 ปี มีอัตราการเกิดเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ...

อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยแก้ปวดประจำเดือนอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยแก้ปวดประจำเดือน


อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยแก้ปวดประจำเดือน การปวดประจำเดือนก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้หญิงเป็นจำนวนมากเมื่อเวลาปวดจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องการทำงานทำให้ต้องหยุดงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 1 – 2 วันเป็นประจำทุกเดือน นอกจากอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วยังอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น ปวดหลัง ปวดหัว อารมณ์เสีย อารมณ์แปรปรวน ...

อาหารผู้ป่วย ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเลือดจางอาหารผู้ป่วย ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเลือดจาง


อาหารผู้ป่วย ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเลือดจาง สำหรับ ผู้ป่วยเลือดจาง หรือภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงงน้อยกว่าปกติ สามารถรักษาอาการให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก โดยการเสริมด้วยอาหารเพิ่มเกล็ดเลือด เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิกและวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดได้ดีนั่นเอง โดยภาวะเลือดจางนี้ในทางการแพทย์จะเรียกว่า ระดับค่าฮีโมโกลบินต่ำ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ชายจะต้องมีฮีโมโกลบินไม่ต่ำกว่า 13 กรัมต่อเดซิลิตรและผู้หญิงจะต้องมีฮีโมโกลบินไม่ต่ำกว่า 12 กรัมต่อเดซิลิตรนั่นเอง ดังนั้นหากพบความผิดปกติจึงต้องรีบทำการรักษาโดยด่วน ...

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใครอาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใคร


อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์เหมาะกับใคร อาหารทางการแพทย์ คืออาหารที่มีสุดพิเศษสำหรับความเจ็บป่วยเฉพาะที่ เป็นอาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารอาหาร ...

TopBack to Top