News

News

Day: January 7, 2021

พลเมืองสหรัฐในฮ่องกงถูกจับข้อหาความมั่นคงพลเมืองสหรัฐในฮ่องกงถูกจับข้อหาความมั่นคง


ทนายความชาวอเมริกันซึ่งทำงานอยู่ในฮ่องกง เป็นพลเมืองสหรัฐคนแรก ซึ่งถูกจับกุมฐานกระทำผิดกฎหมายความมั่นคงที่บัญญัติโดยจีน ...

เคยสังเกตไหมว่าแม้แต่คนผอมก็ยังมีเหนียงหรือไขมันใต้คาง?เคยสังเกตไหมว่าแม้แต่คนผอมก็ยังมีเหนียงหรือไขมันใต้คาง?


เคยสังเกตไหมว่าแม้แต่คนผอมก็ยังมีเหนียงหรือไขมันใต้คาง? บางคนพยายามออกกำลังกายเพื่อ ลดไขมันใต้เหนียง แต่จริงๆแล้วมันก็สามารถช่วยได้ส่วนหนึ่ง บางคนแม้ว่าร่างกายจะผอมมากแล้วเปอร์เซ็นต์ Fat ก็น้อยแต่เมื่อก้มหน้าก็ยังคงมีเหนียงอยู่ หลายคนจึงใช้วิธีการพึ่งเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งก็จะมีทั้งการฉีดและการผ่าตัด ...

ซาอุดีอาระเบียฟื้นความสัมพันธ์กับกาตาร์ซาอุดีอาระเบียฟื้นความสัมพันธ์กับกาตาร์


คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนำโดยซาอุดีอาระเบีย และมีสมาชิกรวมถึงกาตาร์ ลงนามร่วมกันในข้อตกลง “เพื่อความเป็นเอกภาพและมีเสถียรภาพ” เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า 3 ปี ...

Data? ข้อมูลคืออะไรData? ข้อมูลคืออะไร


Data? ข้อมูลคืออะไร ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน ...

TopBack to Top